THE LUXURIANCE

Making Art Comes To Life

At Benedict studio Bangkok

“ผมต้องการจะสร้างสรรค์บางสิ่งที่ ทำคนตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่มองเห็น” – Mr. Chic

DISCOVER MORE

HORIZON

แรงบันดาลใจจากป่าลึกยามค่ำคืน

STARLIGHT

แรงบันดาลใจจากความโรแมนติกของธรรมชาติในยามราตรี

LEGEND OF THE WHITE ROSE

ต่อยอดจากความเป็นไทยร่วมสมัย กลายมาเป็นแนวความคิดของความสร้างสรรค์อันพิสุทธิ์อย่าง “Legend of the White Rose” โดยมีนางเอกเป็นดอกกุหลาบสีขาว...

Discover more