THE DESERT

Luxury Wedding

ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี กรุงเทพ

“ผมต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่ผสานเสน่ห์อันยากจะต้านทานของสิ่งที่อยู่ในขั้วตรงกันและกัน ผมจินตนาการถึงแสงแดดยามอาทิตย์อัสดงเหนือขอบฟ้าทะเลทราย และความสดชื่นที่หรูหราของดอกกุหลาบแดง” – Mr.Chic

DISCOVER MORE

SIMPLICITY

ความประทับใจที่ยังคงตราตรึงใจอันเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน...

DREAMY

แรงบันดาลใจจากความฝันของผู้หญิง

ILLUMINATE

The lighting is the most important thing to express the mood and tone of the wedding.

Discover more