PICTURESQUE GARDEN
(LGBT WEDDING)

Making Art Comes To Life

At Grand Hyatt Erawan Bangkok

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความรักที่ยิ่งใหญ่ของทั้งคู่ สำหรับผมแล้วมันคงไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับการบอกเล่าความรู้สึกนั้นได้ดีเท่าความสวยงามของดอกไม้ที่ผมสื่อออกมา”
-Mr. Chic

DISCOVER MORE

HORIZON

แรงบันดาลใจจากป่าลึกยามค่ำคืน

STARLIGHT

แรงบันดาลใจจากความโรแมนติกของธรรมชาติในยามราตรี

THE LUXURIANCE

ผมต้องการจะสร้างสรรค์บางสิ่งที่ ทำคนตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรก...

Discover more